Добавьте информацию о своей компании и получайте новых клиентов

Прямо сейчас

(0382) 78-53-72
tpp-ua@i.ua

Задати питання

Постійно діючий третейський суд при Хмельницькій торгово-промисловій палаті

Альтернативний метод вирішення цивільно-правових та господарських спорів у Постійно діючому третейському суді при Хмельницькій торгово-промисловій палаті

   01 березня 2005 р. на території Хмельницької області Головним управлінням юстиції у Хмельницькій області зареєстровано Постійно діючий третейський суд при Хмельницькій торгово-промисловій палаті (Свідоцтво про реєстрацію постійно діючого третейського суду при Хмельницькій торгово-промисловій палаті № 1 від 01.03.2005 р.) як незалежний недержавний орган для вирішення спорів юридичних та/або фізичних осіб, що виникають з цивільних та господарських правовідносин.

   Засновником Постійно діючого третейського суду при Хмельницькій торгово-промисловій палаті є Хмельницька торгово-промислова палата, зареєстрована Хмельницьким обласним управлінням юстиції 12.08.1998 р., юридична адреса: вул. Подільська, 109/1, м. Хмельницький.

   Діяльність постійно діючого третейського суду при Хмельницькій торгово-промисловій палаті регламентована Законом України «Про третейські суди», Положенням про Постійно діючий третейський суд при Хмельницькій торгово-промисловій палаті, Регламентом Постійно діючого третейського суду при Хмельницькій торгово-промисловій палаті, що затверджені рішенням Президії Хмельницької торгово-промислової палати (протокол № 3/1) в новій редакції 19.11.2013 р., зміни зареєстровані Реєстраційною службою Головного управління юстиції у Хмельницькій області 05.12.2013 р.

   Кількісний склад постійно діючого третейського суду становить 18 третейських суддів, в число яких входять практикуючі юристи, адвокати, доктори філософії у галузі права).

   Постійно діючий третейський суд при Хмельницькій торгово-промисловій палаті нарівні із державними судами загальної юрисдикції України може бути альтернативним методом вирішення будь-яких спорів, які виникають із цивільних та господарських правовідносин, за наявності укладеної між сторонами третейської угоди, яка відповідає вимогам Закону України «Про третейські суди».

   Навіть якщо справа перебуває на розгляді в суді загальної юрисдикції України, сторони спору (позивач, відповідач) мають право до прийняття рішення по справі судом загальної юрисдикції України передати спір на вирішення Постійно діючого третейського суду при Хмельницькій торгово-промисловій палаті, уклавши при цьому відповідну третейську угоду.

   Ч. ч. 3, 5 ст. 130 ЦПК України передбачає, що на попередньому судовому засіданні для врегулювання спору до судового розгляду суд з'ясовує: чи не відмовляється позивач від позову, чи визнає позов відповідач, чи не бажають сторони укласти мирову угоду або передати справу на розгляд третейського суду. Якщо між сторонами укладено договір про передачу спору на вирішення третейського суду, суд постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду.

   У відповідності до ч. 2 ст. 12 ГПК України підвідомчий господарським судам спір може бути передано сторонами на вирішення третейського суду, крім спорів про визнання недійсними актів, а також спорів, що виникають при укладанні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов'язаних із задоволенням державних потреб, спорів, передбачених пунктом 4 частини першої цієї статті, та інших спорів, передбачених законом. Рішення третейського суду може бути оскаржено в порядку, передбаченому цим Кодексом.

   В разі звернення до Постійно діючого третейського суду при Хмельницькій торгово-промисловій палаті сторони третейського розгляду можуть бути впевнені в тому, що справа буде розглянута всебічно, повно та об’єктивно кваліфікованими, незалежними та неупередженими третейськими суддями в оптимальні строки.

Третейський суд розглядає спори лише за наявності ТРЕТЕЙСЬКОЇ УГОДИ (ТРЕТЕЙСЬКОГО ЗАСТЕРЕЖЕННЯ).

Переваги розгляду справи в третейському суді:

- Мінімальні строки розгляду справи.

- Незалежність від впливу будь-яких органів, підприємств, установ, організацій.

- Обов’язковість рішення третейського суду для сторін. - Конфіденційність.

- Одноразова сплата третейського збору.

- Можливість обрання сторонами спору конкретного судді зі Списку третейських суддів.

- Правила розгляду спору в третейському суді досить прості, визначені Регламентом третейського суду.

- Третейський суддя самостійно визначає порядок розгляду справи відповідно до Регламенту третейського суду.

- Справа розглядається в одній інстанції (відсутність апеляції, касації і пов’язаних із цим відряджень до місця розгляду справи).

- Спір може бути вирішений за відсутності сторін на підставі письмових доказів. Неявка сторін в засідання третейського суду, зокрема, позивача, не є підставою для залишення позовної заяви без розгляду (як це має місце в місцевих судах).

- Сторони не зв'язані різного роду формальностями та можуть на власний розсуд визначити той порядок розгляду спору, який буде найбільш прийнятний для них (наприклад, визначити місце проведення справи, час проведення справи тощо).

- Третейський суд завжди доступний для сторін.

- Третейський суд розглядає цивільні та господарські справи, які підвідомчі судам загальної юрисдикції України, незалежно від територіальної підсудності, що дозволяє сторонам розглядати справи в одному суді та економити на витратах на відрядження до місця розгляду справи, які можуть мати місце по всій території України.

- Рішення третейського суду, яке не виконано стороною добровільно, підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».

- Третейські судді володіють навиками медіації, сприяють сторонам у вирішенні спору шляхом укладення мирової угоди на всіх стадіях третейського розгляду.

- До списку третейських суддів включено 18 третейських суддів (практикуючих юристів, адвокатів, докторів філософії у галузі права).

- В третейському суді передбачена можливість подачі документів безпосередньо на сайті суду (http://www.sudxtpp.in.ua/phmailer.php) по електронній пошті: sudxtpp@mail.ru та за допомогою соціальної мережі Вконтакті: https://vk.com/club76653086 з наступним юридичним підтвердженням.

- Вирішення спору в третейському суді дозволяє зберегти партнерські відносини між сторонами.

Включайте в договори поставки, купівлі-продажу, оренди, найму, позики з своїми контрагентами третейське застереження, укладайте третейську угоду аби в майбутньому заощадити свій час та гроші!!!

ПРИКЛАД третейського застереження:

«Всі спори, розбіжності та вимоги, які виникають при виконанні цього Договору чи у зв’язку з ним або випливають з нього (включаючи, але не обмежуючись – визнання цього договору недійсним або дійсним, укладеним або не укладеним) вирішуються Постійно діючим третейським судом при Хмельницькій торгово-промисловій палаті, відповідно до Регламенту третейського суду у складі одного третейського судді».

Контактна інформація:

Юридична адреса: вул. Подільська, 109/1, м. Хмельницький, 29000;

Фактична адреса: (секретаріат, поштова адреса): вул. Гагаріна, 5 к. 333 м. Хмельницький 29000;

Засоби зв’язку: тел./факс (0382)78-82-77;

e-mail: sudxtpp@mail.ru;

Група вконтакті https://vk.com/sudxtpp;

Вебсайт: www.sudxtpp.in.ua

Голова третейського суду Аліна Миколаївна Касянюк

 

Прямо сейчас

Начните получать новых клиентов и партнеров прямо сейчас!

feedback