Добавьте информацию о своей компании и получайте новых клиентов

Прямо сейчас

(0382) 78-53-72
tpp-ua@i.ua

Задати питання

Про Хмельницьку ТПП

Хмельницька Торгово-промислова палата (ХТПП) - недержавна неприбуткова самоврядна організація, що об'єднує на добровільних засадах юридичних осіб, які створені і діють відповідно до законодавства України, та громадян України, зареєстрованих як підприємці, та їх об'єднання.

На сьогодні Хмельницька ТПП об’єднує понад 290 суб’єктів господарювання різних форм власності, які представляють практично всі галузі економіки Хмельниччини. Головним завданням Хмельницької торгово-промислової палати є створення сприятливих умов для регіонального підприємництва, надання допомоги в налагоджені ділового співробітництва між вітчизняними та закордонними партнерами, розширення ринків збуту товарів та послуг, всебiчне змiцнення мiжнародних промислових,науково- технiчних і торговельних зв'язкiв.

Сьогодні Палата є важливим елементом інтеграції регіону у світову економіку. Авторитет Хмельницької торгово-промислової палати та високий професiоналiзм її працiвникiв визнанi i шануються як в дiлових колах Хмельниччини так і за її межами.

Серед послуг, які надаються Палатою, основними є такі:

 • видача сертифікатів походження
 • підтвердження походження українських товарів,
 • декларування зовнішньоторгівельних операцій,
 • проведення експертиз,
 • контроль якості та кількості товарів,
 • штрихове кодування,
 • мовні переклади,
 • реєстрація торгової марки,
 • навчання та допомога в державних закупівлях,
 • організація виставок,
 • третейський суд та ін.

Палата надає довідкову, ділову, юридичну інформацію вітчизняним та закордонним підприємцям, організовує семінари, конференції, виставки в регіоні та за його межами .

Для ефективної допомоги в роботi пiдприємств нашого регiону та здiйснення вагомих крокiв до iнтеграцiї зi свiтовим економiчним спiвтовариством Хмельницька ТПП активно працює i розширює спiвробiтництво з органами виконавчої влади, ТПП України, торговими представництвами, посольствами, підприємствами і організаціями регіону, інформацiйними центрами i пiдприємницькими спiлками далекого та близького зарубiжжя.

Хмельницькою торгово-промисловою палатою укладено Угоди про співробітництво з регіональними торгово-промисловими палатами інших країн, що дозволяє отримувати оперативну інформацію про діяльність підприємств за кордоном, обмінюватись комерційними пропозиціями, розширювати зовнішньоекономічні контакти.

Історична довідка

Хмельницька Торгово-промислова палата розпочала свою діяльність в вересні 1967 року як Хмельницьке Бюро товарних експертиз в системі Українського відділення Всесоюзної торгової палати. На початку 90-х – згідно з рішенням Президії республіканської Палати Бюро реорганізовано в госпрозрахункову фірму «Хмельницькзовнішсервіс» ТПП Української РСР.

4 липня 1994 року був підписаний Указ Президента України № 357/94 «Про Торгово- промислову палату України». А наступного 1995 року в квітні відповідно до цього указу на базі фірми «Хмельницькзовнішсервіс» створена Хмельницька Торгово-промислова палата.

Регламентує діяльність палат Закон “Про торгово-промислові палати України”, який Верховна рада України прийняла 2 грудня 1997 року, та Статут.

Для зручності клієнтів ХТПП відкрила три представництва у Хмельницькій області: в містах Кам’янець-Подільський, Славута, Полонне.

 

Прямо сейчас

Начните получать новых клиентов и партнеров прямо сейчас!

feedback