Добавьте информацию о своей компании и получайте новых клиентов

Прямо сейчас

(0382) 78-53-72
tpp-ua@i.ua

Задати питання

Послуги по захисту інтелектуальної власності

У сучасному світі права інтелектуальної власності, такі як: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення, комерційна таємниця, комп’ютерні програми, бази даних, твори літератури і мистецтва, фонограми та відеограми тощо – відіграють значну роль у забезпеченні конкурентоздатності товарів та послуг і стають, таким чином, вирішальним фактором економічного розвитку.

Інтелектуальну власність можна використовувати у власному виробництві, ввести в комерційний обіг, її можна продати, вкладати в статутні фонди діючих і новостворених підприємств будь-яких організаційно-правових форм, її можна надати в кредит або під заставу в порядку погашення боргу.

Будь-яка власність має потребу в охороні, інтелектуальна власність не є винятком. Основним способом в цьому випадку є видача заявнику охоронного документа: патенту чи свідоцтва на об’єкт права інтелектуальної власності. Найбільш поширеним є звернення щодо реєстрації знаків для товарів і послуг (торгової марки).

Знаки для товарів і послуг (Торгова марка) - це зареєстровані в установленому порядку позначення, завдяки яким товари та послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб. Слова, малюнки, композиції з них, інші графічні зображення - це форми товарних знаків, які найбільш часто використовуються. Знак може бути світловим, звуковим, об'ємним. Його головна функція - відмінність і впізнаваність конкретного підприємства або фірми. Фірмовий стиль, його виразність залежать від товарного знака, зображення якого несуть фірмові бланки, візитки, проспекти, календарі, фірмові конверти і різноманітна рекламна продукція. І, нарешті, будучи елементом фірмового стилю, товарний знак є найкращою рекламою.

Хмельницька торгово-промислова палата в системі Торгово-промислової палати України надає консультації та допомогу підприємствам та іншим юридичним і фізичним особам в отриманні охоронних документів, що регламентують права на об'єкти інтелектуальної власності.

Сектор зовнішньо-економічних зв’язків Хмельницької ТПП

вул. Подільська, 109/1, м. Хмельницький, 29001, Україна

Тел.: +38 0382 78-53-72; факс: +38 0382 785361

e-mail: vedtpp@i.ua

 

 

Прямо сейчас

Начните получать новых клиентов и партнеров прямо сейчас!

feedback