Добавьте информацию о своей компании и получайте новых клиентов

Прямо сейчас

(0382) 78-53-72
tpp-ua@i.ua

Задати питання

Визначення коду товару за Товарними Номенклатурами зовнішньоекономічної діяльності

Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) – товарна номенклатура, в основу якої закладена Гармонізована система опису та кодування товарів (ГС) і Комбінована номенклатура Європейського Співтовариства (КН ЄС). Однакове розуміння класифікації товару згідно УКТ ЗЕД є необхідною умовою при визначенні ставок митних зборів та інших платежів, визначення режимів експорту-імпорту тих чи інших товарів, а також при співставленні митних тарифів, статистичних даних по зовнішній торгівлі.

Будь-який вид товару можна віднести до певного класифікаційного угрупування ситеми ГС.

Підставою для проведення експертизи по визначенню коду є письмове звернення замовника в формі гарантійного листа ( заявки), яка має містити такі відомості:

  • Замовник - юридична особа: назва замовника,адреса, телефон/факс
  • Замовник - фізична особа: П.І.Б. замовника, адреса, телефон.

В заявці вказується завдання та мета роботи - визначення коду УКТ ЗЕД із зазначенням точної назви товару, функціонального визначення або матеріалів, з яких виготовлено продукцію. Також надається максимально повний відповідний пакет документів (оригінали та/або належним чином завірені копії), які супроводжують та повністю характеризують товар:

  • договір (контракт) на поставку товару з додатками та специфікаціями;
  • товаросупровідні та товаротранспортні документи, які йдуть разом з товаром і містять відомості про найменування товару, його торговельна назва, марку, артикул, розмір, розфасування, вид упаковки, маркування, інші (рахунок-фактура, інвойс, пакувальний лист, відвантажувальна специфікація);
  • технічні чи технологічні документи, які містять інформацію про технічні, фізичні, споживчі характеристиках товару, технологію виробництва, хімічний склад, матеріал з якого вироблено товар, його призначення, функції, принцип дії, ступінь обробки, комплектність та інше (нормативна та технічна документація - ГОСТ, ДСТУ, ТУ, технологічний регламент, технічний опис, паспорт, інструкція, результати лабораторних досліджень, специфікації, сертифікати якості, відповідності, безпеки, каталоги, креслення, фотознімки тощо);
  • інші документи або будь-яку іншу інформацію про товар, які необхідні для однозначної ідентифікації товару та прийняття рішення про присвоєння коду.

Заявка має містити перелік цих документів, а також ствердження щодо їх достовірності та гарантію оплати послуг.

Заявка підписується керівником (або уповноваженою особою) юридичної особи та засвідчується його печаткою. Заявник-фізична особа підписує заявку особисто.

За достовірність наданих документів замовник несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Дані документи разом з листом-заявкою замовник подає на розгляд у відділ зовнішньоекономічної діяльності. Експерт вивчає заявку та надані документи. При неможливості однозначної ідентифікації товару на підставі наданих документів, експерт має право вимагати від замовника надання додаткових документів, даних, надання зразків для візуального огляду товару.

Результати експертизи оформляються у вигляді експертного висновку на фірмовому бланку Хмельницької ТПП.

Сектор зовнішньо-економічних зв’язків Хмельницької ТПП

вул. Подільська, 109/1, м. Хмельницький, 29001, Україна

Тел.: +38 0382 78-53-72; факс: +38 0382 785361

e-mail: vedtpp@i.ua; ved4408@gmail.com

 

 

Прямо сейчас

Начните получать новых клиентов и партнеров прямо сейчас!

feedback