Добавьте информацию о своей компании и получайте новых клиентов

Прямо сейчас

(0382) 78-53-72
tpp-ua@i.ua

Задати питання

Сертифікація походження товарів та послуг

Сертифікат походження (Certificate of origin) – документ встановленої форми,який підтверджує, що товар, який експортується, вироблений повністю або підданий достатній обробці в Україні.

Оформлення Cертифікатів походження виконується на підставі Закону України «Про торгово-промислові палати” і Постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання торгово-промислової палати уповноваженим органом з видачі сертифікатів походження товарів” № 255 від 25.02.03. Видача сертифікатів походження на товари, що вивозяться з України, здійснюється фахівцями Відділу сертифікатів ХТПП в м. Хмельницькому, а також у представництвах у м.Кам'янець-Подільський, м.Славута, м.Полонне.

Форма сертифікату залежить від природи і призначення товарів для експорту (коди ТН ЗЕД), країни імпорту, а також умов міждержавних торгових угод. Найбільшу зацікавленість для експортерів представляють преференційні (пільгові) сертифікати. Ці документи звільняють товари, що експортуються, від митних зборів (частково або повністю).

Форми сертифікатів, що оформлюються ХТПП:

Сертифікат походження загальної форми (англійською мовою) – звичайна форма сертифіката, яку видають на всі товари при експорті в країни, з якими не обумовлені правила визначення країни походження товарів; а також у разі, коли товар не має преференційного доступу на ринок країни імпорту та у випадках відсутності або тимчасового припинення пільг на українські товари;

Сертифікат походження загальної форми (російською мовою) – звичайна форма сертифіката, яку видають при експорті в країни СНД;

Сертифікат походження СТ-1 (російською мовою) – видають на товари, що експортуються до країн СНД, та задовольняють вимогам Правил визначення країни походження товарів, затверджених Рішенням Ради голів Урядів СНД від 24.09.1993р. та Правил визначення країни походження товарів, затверджених Рішенням Ради голів Урядів СНД від 30.11.2000р.

Сертифікат форми «А» (англійською або французькою мовами) – видають на товари, які підпадають під преференційний режим при експорті на ринки країн-донорів в рамках Генеральної Системи Преференцій;

Сертифікат походження на текстильні товари (TEXTILE PRODUCTS) (англійською або французькою мовами), видають на товари, які експортують до країн ЄС відповідно до положень Угоди між Європейським Співтовариством та Україною про торгівлю текстильною продукцією;

Сертифікат походження на металопродукцію (англійською мовою) – видають металопродукцію, яку експортують до країн ЄС відповідно до положень двосторонньої Угоди між Урядом України та Європейським Співтовариством про торгівлю деякими сталеливарними виробами;

Сертифікат форми EUR-1, серія М (англійською мовою) для експорту в Республіку Македонія видають згідно з положеннями Угоди про вільну торгівлю між Республікою Македонія та Україною на підставі Висновку про походження товару, який є невід’ємною частиною сертифіката;

Сертифікат походження форми У-1 (українською мовою) - застосовують в межах митної території України у разі потреби підтвердження українського походження товарів, які знаходяться в обігу в межахмитної території України;

Сертифікат походження для засвідчення товарів, що експортуються до Мексиканських Сполучених Штатів (англійською мовою) – застосовується для підтвердження українського походження товарів, що експортуються до Мексиканських Сполучених Штатів, та яким на території Мексики надаються преференції;

Сертифікат походження послуг – сертифікат для підтвердження факту виконання послуги (наприклад, транспортні перевезення тощо) українським підприємством або суб’єктом ЗЕД України в межах або за межами митної території України. Цей сертифікат застосовують в межах України.

Підставою для видачі сертифікату є заява-декларація замовника.

Замовниками можуть бути суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності - юридичні і фізичні особи. Разом із заявою-декларацією подаються наступні документи:

 1. Документи, що підтверджують факт екскпорту: контракт, рахунок-фактура.
 2. Довідка про порядок виготовлення товару ( складається не рідше одного разу на рік та містить інформацію про підприємство згідно зі статутом / № реєстрації, коли. Де і ким зареєстроване):
 • перелік товарів, що виготовляються підприємством;
 • джерела надходження сировини та матеріалів, з яких виготовляються товари/ документ про придбання сировини та матеріалів: договори, транспортні, розрахункові, підтвердження виробника сировини (сертифікати якості, паспорти, нормативна, технічна, технологічна документація, маркування на товарі тощо);
 • перелік основних технологічних операцій виробництва;
 • відомості про виробничі площі, обладнання та робочу силу;
 • експертний висновок щодо коду товару та ТН ЗЕД/УКТЗЕД;
 • калькуляція, що містить дані про процентний вміст вартості імпортної (або невідомого походження) сировини та матеріалів у вартості кінцевого продукту ( у разі експортування товару, що наведено в Переліку умов, виробничих і технологічнихоперацій, при виконанні яких товар вважається таким, що походить з тієї країни, в якій вони мали місце);
 • ліцензія на експорт ( у разі, якщо товар підпадає під спеціальний режим імпорту/експорту);
 • оригінал лісового квитка( обов'язково) на лісові ресурси побічного користування (ягоди, гриби, дикорослі плоди, лікарські рослини тощо) та другорядні лісові матеріали ( живиця, деревні соки тощо).

 

Для оформлення Сертифіката про походження товару на сільгосппродукцію необхідно надати наступні документи:

 1. Заявку-декларацію
 2. Зовнішньоекономічний контракт
 3. Рахунок-фактуру
 4. Закупівельні акти або накладні на придбання товару
 5. Довідки з сільських рад на осіб, у яких було придбано товар.

Сертифікати оформляються на платній основі згідно з єдиними тарифами, затвердженими відповідно до постанови Кабінету Міністрів України.

Відділ експертизи і сертифікації Хмельницької ТПП

вул. Подільська, 109/1, м. Хмельницький, 29001, Україна

Тел.: +380382785374; факс: +380382785365

 

Регіональні представництва

м.Кам’янець-Подільський Тел:. +38 03849 9-05-92; +38 03849 2-38-40

м. Славута Тел.: +38 03842 7-34-09

 

 

Прямо сейчас

Начните получать новых клиентов и партнеров прямо сейчас!

feedback