Добавьте информацию о своей компании и получайте новых клиентов

Прямо сейчас

(0382) 78-53-72
tpp-ua@i.ua

Задати питання

Членство в палаті

Членами Торгово-промислової палати України можуть бути юридичні особи, які створені й діють відповідно до законодавства України, громадяни України, зареєстровані в якості підприємців, і їхні об'єднання. Членська база торгово-промислової палати формується за принципом добровільного об'єднання підприємців у Палату.

Для прийому до членів Палати суб'єкт підприємницької діяльності звертається у палату, надаючи заяву й копію свідчення про державну реєстрацію. Прийом до членів Палати здійснюється Президією палати з наступним повідомленням ТПП України. Юридичною датою початку членства в регіональній палаті й одночасно в Торгово-промисловій палаті України є дата сплати вступного й членського внесків.

Члени Палати в особі своїх уповноважених представників мають право:

 • брати участь із вирішальним голосом у роботі Загальних зборів (Конференції) Регіональної палати;
 • вибирати в порядку, установленому Радою ТПП України, делегатів на З'їзд ТПП України;
 • вибирати й бути вибраними в керівні органи Регіональної палати й Торгово-промислової палати України;
 • виносити на розгляд Загальних зборів (Конференції), Ради (Президії) Регіональної палати, а також З'їзду, Ради й Президії Торгово-промислової палати України пропозиції з питань, що входять у сферу діяльності відповідно Регіональної палати й ТПП України;
 • одержувати необхідну допомогу від Регіональної палати й від ТПП України в рішенні питань, що входять у сферу їхньої діяльності;
 • одержувати безкоштовно виробничо-практичний журнал ТПП України "Діловий вісник".

Члени Палати зобов'язані:

 • активно сприяти здійсненню завдань і функцій Палати;
 • вносити в Палату вступні й членські внески;
 • здійснювати свою діяльність на принципах поваги до партнера, добропорядності, не допускати випадків несумлінної конкуренції.
 • Член Палати може припинити своє членство в Регіональній палаті, подавши письмову заяву. У цьому випадку припиняється його членство й у Торгово-промисловій палаті України.
 • Член Палати, що не сплатив членські внески в плині року, може бути виключений зі членів Регіональної палати й ТПП України.

У випадку невиконання членом Палати обов’язків, що випливають зі членства в Палаті, рішення про його виключення може бути прийняте органом, що прийняли його в члени Палати.

 

Прямо сейчас

Начните получать новых клиентов и партнеров прямо сейчас!

feedback