Добавьте информацию о своей компании и получайте новых клиентов

Прямо сейчас

(0382) 78-53-72
tpp-ua@i.ua

Задати питання

Як стати членом палати

Для прийому до членів Палати суб'єкт підприємницької діяльності звертається з письмовою заявою в Хмельницьку ТПП. До заяви додається копія свідоцтва про державну реєстрацію та заповнені анкети. Прийом до членів Палати здійснюється Президією палати з наступним повідомленням ТПП України. Юридичною датою початку членства в регіональній палаті й одночасно в Торгово-промисловій палаті України є дата сплати вступного й членського внесків. Для підтвердження членства у ТПП видається членський квиток.

Члени Палати в особі своїх уповноважених представників мають право:

 • брати участь із вирішальним голосом у роботі Загальних зборів (Конференції) Регіональної палати;
 • обирати в порядку, установленому Радою ТПП України, делегатів на З'їзд ТПП України;
 • обирати й бути обраними в керівні органи Регіональної палати й Торгово-промислової палати України;
 • виносити на розгляд Загальних зборів (Конференції), Ради (Президії) Регіональної палати, а також З'їзду, Ради й Президії Торгово-промислової палати України пропозиції з питань, що входять у сферу діяльності відповідно Регіональної палати й ТПП України;
 • одержувати необхідну допомогу від Регіональної палати й від ТПП України в рішенні питань, що входять у сферу їхньої діяльності;
 • отримувати безкоштовно виробничо-практичний журнал ТПП України "Діловий вісник".

Члени Палати зобов'язані:

 • активно сприяти здійсненню завдань і функцій Палати;
 • вносити в Палату вступні й членські внески;
 • здійснювати свою діяльність на принципах поваги до партнера, добропорядності, не допускати випадків несумлінної конкуренції.
 • Припинення членства в палаті Член Палати може припинити своє членство в Хмельницькій ТПП, подавши письмову заяву. У цьому випадку припиняється його членство й у Торгово-промисловій палаті України.
 • Член Палати, що не сплатив членські внески протягом року, може бути виключений зі членів Хмельницької палати й ТПП України. У випадку невиконання членом Палати обов’язків, що випливають зі членства в Палаті, рішення про його виключення може бути прийняте органом, що прийняли його в члени Палати

Якщо Вас зацікавила інформація про переваги членства Вашого підприємства в Хмельницькій Торгово-промисловій палаті, у будь-який зручний для Вас час ми готові зустрітися з Вами для обговорення питань співробітництва.

Контактні телефони в Хмельницькій ТПП:

 • (0382) 78-53-68;
 • 78-53-66;
 • 78-53-79;
 • 78-53-72;
 • 78-53-70;
 • 78-53-74;
 • 78-53-65.

Адреса головного офісу Хмельницької ТПП:

вул. Подільська 109/1, Хмельницький 29001, Україна

e-mail: khmelcci@mitel-ua.com

 

 

Прямо сейчас

Начните получать новых клиентов и партнеров прямо сейчас!

feedback