Добавьте информацию о своей компании и получайте новых клиентов

Прямо сейчас

(0382) 78-53-68
ean@mitel-ua.com

Задати питання

Семiнар-презентация фiрми EDAL (Польща), б квiтня 2017 року в ТПП України

23.03.2017

Серед основних завдань ТIIП Украiни за напрямом сприяння розвитку вiтчизняного бiзнесу, покращанню його конкурентоспроможностi одне з чiльних мiсць посiдае впровадженя науково-технiчних досягнень, зокрема, використання нових матерiалiв та технологiй iх застосуваня у важливих сферах економiки Украiни. З цiєю метою в ТПП України вiдбудеться семiнар-презентація фiрми EDAL (Польща), основним видом дiяльностi якоi е виробництво та розробка технологiй застосування прогресивних iзоляцiйних матерiалiв (за технологiями фiрми Lenzing Plastics, Австрiя). Taкi матерiали вже застосовуються в складних клiматичних умовах як країн ЕС так i краiн Близького сходу, Азii та Африки в будiвництвi промислових споруд та житла на електростанцiях, при монтажi та експпуатацiї обладнання хiмiчноi та нафтохiмiчної промисловостi, кораблебудуваннi, цементних заводах, для iзоляцiї систем тепло- та холодопостачання та iнш. Ми впевненi, що зазначенi матерiали та технологiї представляють iнтepec i для украiнських пiдприємцiв та промисловцiв, проектувальникiв, технологiв, працiвникiв комунального господарства. Семiнар-презентацiя вiдбудеться 6 квiтня ц. р за адресою: м. Киiв, Велика Житомирська, 33, Торгово-промислова палата України, зала 101. початок о 10:00, реестрацiя з 9:30. Запрошуємо Вас та або Ваших профiльних фахiвцiв до участі в цьому заходi. Учасmь - безкошmовна. Конmакmu для довідок, пumань mа пропозuцiй: Зеновiй Йосuповuч, mел. (0 4 4) - 4 9 4 - 0 3 -9 7 ; е -mail : szj-krf@ucci.org.ua

AttachmentSize
_учсн_пол_сем.doc33 KB
pol sem.pdf690.85 KB

 

Прямо сейчас

Начните получать новых клиентов и партнеров прямо сейчас!

feedback