Добавьте информацию о своей компании и получайте новых клиентов

Прямо сейчас

(0382) 78-53-68
ean@mitel-ua.com

Задати питання

Постійно діючий третейський суд

1 березня 2005 року Хмельницьким обласним управлінням юстиції Міністерства юстиції України зареєстровано постійно діючий Третейський суд при Хмельницькій торгово-промисловій палаті . Свідоцтво про реєстрацію № 1.1 Третейський суд при ХТПП утворений на підставі Закону України «Про третейські суди» №170-IV від 11 травня 2004 року як недержавний незалежний орган для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин.

Третейський суд при ХТПП здійснює свою діяльність згідно з Законом України «Про третейські суди», а також Положенням про Третейський суд при ХТПП та його Регламентом, що затверджені Президією Хмельницької торгово-промислової палати.

Основні переваги розгляду спору в Третейському суді:

• конфіденційність третейського розгляду;

 

• оперативність третейського розгляду;

• спрощена процедура розгляду спорів;

• право сторін обирати суддів або колегію суддів, які користуються довірою сторін, а також місце проведення засідань суду та мову третейського провадження;

• максимальна можливість мирного врегулювання спорів;

• негайне набрання чинності рішень третейського суду.

Рішення , що прийняті третейським судом, виконуються сторонами добровільно у вказані строкі. Якщо строк не встановлено, то рішення підлягає негайному виконанню. Рішення є остаточними і оскарженню не підлягають, крім випадків, передбачених ст. 51 Закону України «Про третейські суди». В разі невиконання прийнятого Третейским судом рішення добровільно, вступає в дію примусовий порядок виконання, передбачений Законом України «Про виконавче провадження».

Компетенція Третейського суду при ХТПП

Третейський суд при ХТПП в порядку, що передбачений Законом України «Про третейські суди», може приймати до розгляду будь-які спори, які виникають між юридичними та фізичними особами з цивільних та господарських правовідносин, за винятком спорів, що згідно з діючим законодавством України не можуть розглядатися третейськими судами, утвореними на підставі Закону України «Про третейські суди».

Третейський суд приймає до розгляду спори, що відносяться до його компетенції, за наявності письмової третейської угоди, укладеної між сторонами, про передачу третейському суду всіх або окремих спорів, що виникають або можуть виникнути між сторонами з конкретних правовідносин.

Третейська угода може бути укладена у вигляді третейського застереження в договорі або у вигляді окремої письмової угоди.

Отримати додаткову інформацію ви зможете звернувшись за адресою:

 

Україна, м.Хмельницький, вул.Подільська, 109/1 

 

Прямо сейчас

Начните получать новых клиентов и партнеров прямо сейчас!

feedback